پشتیبانی
تمام وقت

صرفه جویی
در زمان

کاهش
هزینه‌ها

تضمین
کیفیت

ارسال
رایگان

پشتیبانی
تمام وقت

صرفه جویی
در زمان

کاهش
هزینه‌ها

تضمین
کیفیت

ارسال
رایگان

ترجمه رسمی

همراه با ...
تایید دادگستری
تایید امور خارجه
و تایید سفارت

ترجمه شفاهی

به صورت ...
ترجمه حضوری، تلفنی و برخط (آنلاین)
حضور در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

ترجمه غیر رسمی

در قالب ...
متون حقوقی و قراردادها
متون علمی و دانشگاهی
متون فنی و صنعتی و ...

ترجمه سفارشی

شامل ...
وبسایت و وبلاگ
کاتالوگ، بروشور و اقلام تبلیغاتی
فایل صوتی، تصویری و مالتی‌مدیا

ترجمه رسمی

- - - >

همراه با ...

تاییدیه دادگستری
تاییدیه وزارت امور خارجه
و تاییدیه سفارت
(مطابق با درخواست شما)
ثبت سفارش

ترجمه شفاهی

- - - >

به صورت ...

ترجمه حضوری، تلفنی و آنلاین
حضور در جلسات
حضور در محاکم قضایی و دفاتر اسناد رسمی
ثبت سفارش

ترجمه غیررسمی

- - - >

در قالب ...

متون حقوقی و قراردادها
متون علمی و دانشگاهی
متون فنی، مهندسی و صنعتی
و ...
ثبت سفارش

ترجمه سفارشی

- - - >

شامل ...

وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها
فایل‌های صوتی و تصویری
کاتالوگ، بروشور و سایر اقلام تبلیغاتی
ثبت سفارش

ترجمه رسمی

- - - >

همراه با ...

تاییدیه دادگستری
تاییدیه وزارت امور خارجه
و تاییدیه سفارت
(مطابق با درخواست شما)
ثبت سفارش

ترجمه غیررسمی

- - - >

در قالب ...

متون حقوقی و قراردادها
متون علمی و دانشگاهی
متون فنی، مهندسی و صنعتی
و ...
ثبت سفارش

ترجمه شفاهی

- - - >

به صورت ...

ترجمه حضوری، تلفنی و آنلاین
حضور در جلسات
حضور در محاکم قضایی و دفاتر اسناد رسمی
ثبت سفارش

ترجمه سفارشی

- - - >

شامل ...

وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها
فایل‌های صوتی و تصویری
کاتالوگ، بروشور و سایر اقلام تبلیغاتی
ثبت سفارش
اعتماد شما، افتخار ماست!
مشتریان دفتر ترجمه آریاروس
اعتماد شما، افتخار ماست!
Previous
Next
اعتماد شما، افتخار ماست!
Previous
Next
ما همیشه ترجمه متون روسی و انگلیسی را به این دفتر ترجمه سپرده‌ایم و همیشه کیفیت خدمات و میزان تسلط مترجم‌ها عالی بوده است. همچنین همواره تحویل ترجمه‌ها به موقع و مطابق با اعلام قبلی بوده است!
ترجمه‌های انجام گرفته توسط دفتر ترجمه رسمی آریاروس قابل قبول، بدون مشکل و مورد تایید مدیران مجموعه می‌باشد!

از دقت ترجمه، ظرافت، حساسیت و قیمت کار آقای قربانزاده (دفتر ترجمه آریاروس) بسیار راضی هستیم. همچنین، سرعت کار ایشان هم زیاد است. خیلی خوشحالیم که با ایشان همکاری می‌کنیم!
یکی از مهمترین مزیت‌های کار کردن با کریم (کریم قربانزاده) این است که علاوه بر روسی، به انگلیسی هم تسلط دارد؛ در نتیجه، هرجا زبان فارسی در بیان یک اصطلاح فنی ناتوان است، او با کمک گرفتن از معادل تخصصی آن کلمه در انگلیسی، بطور دقیق آن اصطلاح را ترجمه می‌نماید.
دوست داریم باز هم با ایشان کار کنیم؛ چون هم خوش قول هستند، هم قیمت‌هایشان خوب (مطابق نرخ‌نامه) است و هم کیفیت ترجمه‌ها بسیار خوب می‌باشد. به شدت از خدمات ارائه شده راضی هستیم!
ما همیشه ترجمه متون روسی و انگلیسی را به این دفتر ترجمه سپرده‌ایم و همیشه کیفیت خدمات و میزان تسلط مترجم‌ها عالی بوده است. همچنین همواره تحویل ترجمه‌ها به موقع و مطابق با اعلام قبلی بوده است!
ترجمه‌های انجام گرفته توسط دفتر ترجمه رسمی آریاروس قابل قبول، بدون مشکل و مورد تایید مدیران مجموعه می‌باشد!

از دقت ترجمه، ظرافت، حساسیت و قیمت کار آقای قربانزاده (دفتر ترجمه آریاروس) بسیار راضی هستیم. همچنین، سرعت کار ایشان هم زیاد است. خیلی خوشحالیم که با ایشان همکاری می‌کنیم!
یکی از مهمترین مزیت‌های کار کردن با کریم (کریم قربانزاده) این است که علاوه بر روسی، به انگلیسی هم تسلط دارد؛ در نتیجه، هرجا زبان فارسی در بیان یک اصطلاح فنی ناتوان است، او با کمک گرفتن از معادل تخصصی آن کلمه در انگلیسی، بطور دقیق آن اصطلاح را ترجمه می‌نماید.
دوست داریم باز هم با ایشان کار کنیم؛ چون هم خوش قول هستند، هم قیمت‌هایشان خوب (مطابق نرخ‌نامه) است و هم کیفیت ترجمه‌ها بسیار خوب می‌باشد. به شدت از خدمات ارائه شده راضی هستیم!
ما همیشه ترجمه متون روسی و انگلیسی را به این دفتر ترجمه سپرده‌ایم و همیشه کیفیت خدمات و میزان تسلط مترجم‌ها عالی بوده است. همچنین همواره تحویل ترجمه‌ها به موقع و مطابق با اعلام قبلی بوده است!
ترجمه‌های انجام گرفته توسط دفتر ترجمه رسمی آریاروس قابل قبول، بدون مشکل و مورد تایید مدیران مجموعه می‌باشد!
از دقت ترجمه، ظرافت، حساسیت و قیمت کار آقای قربانزاده (دفتر ترجمه آریاروس) بسیار راضی هستیم. همچنین، سرعت کار ایشان هم زیاد است. خیلی خوشحالیم که با ایشان همکاری می‌کنیم!
یکی از مهمترین مزیت‌های کار کردن با کریم (کریم قربانزاده) این است که علاوه بر روسی، به انگلیسی هم تسلط دارد؛ در نتیجه، هرجا زبان فارسی در بیان یک اصطلاح فنی ناتوان است، او با کمک گرفتن از معادل تخصصی آن کلمه در انگلیسی، بطور دقیق آن اصطلاح را ترجمه می‌نماید.
دوست داریم باز هم با ایشان کار کنیم؛ چون هم خوش قول هستند، هم قیمت‌هایشان خوب (مطابق نرخ‌نامه) است و هم کیفیت ترجمه‌ها بسیار خوب می‌باشد. به شدت از خدمات ارائه شده راضی هستیم!