مشتریان

مشتریان برگزیده ما:

پس از شروع فعالیت، به عنوان دفتر ترجمه رسمی، از پاییز سال 1396 تا کنون توانسته ایم نیاز بسیاری از مخاطبان حقیقی و حقوقی به ترجمه رسمی زبان روسی را برطرف نماییم. صدها متقاضی ادامه تحصیل و اقامت در کشورهای روس زبان، ده ها شرکت بزرگ تولیدی، صنعتی، پیمانکاری و صنایع قضایی، علاقمند به حضور و فعالیت در روسیه و کشورهای مشترک المنافع، شرکت های دولتی و خصوصی، بانک ها، بیمه مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، موسسات اعزام دانشجو، دفاتر حقوقی بین المللی و نمونه های بیشمار دیگر از خدمات ما بهرمند شدهاند. علاوه بر آن، اغلب دفاتر ترجمه رسمی به نام در سراسر کشور خدمات ترجمه رسمی مورد نیاز مخاطبان خود را از ما دریافت کرده اند. برخی از این دفاتر عبارتند از:

 • دفتر ترجمه رسمی ساترا؛
 • دفتر ترجمه رسمی پارسیس؛
 • دفتر ترجمه رسمی ماندگار؛
 • دفتر ترجمه رسمی 767؛
 • دفتر ترجمه رسمی اهورا؛
 • دفتر ترجمه رسمی ویلا؛
 • دفتر ترجمه رسمی آریا؛
 • دفتر ترجمه رسمی هزاره سوم؛
 • دفتر ترجمه رسمی 824؛
 • دفتر ترجمه رسمی دیپلمات؛
 • دفتر ترجمه رسمی مظفری؛
 • دفتر ترجمه رسمی البرز؛
 • دفتر ترجمه رسمی پارسه،
 • دفتر ترجمه رسمی سورین؛
 • دفتر ترجمه رسمی ویرایه؛
 • دفتر ترجمه رسمی 84 - اهواز؛
 • دفتر ترجمه رسمی ققنوس - قزوین؛
 • دفتر ترجمه رسمی مهر پور - شهر کرد؛
 • دفتر ترجمه رسمی 894 – اراک؛
 • دفتر ترجمه رسمی 539 – رشت و غیره.